Wachttijd

Op dit moment (15-03-2017) heb ik een wachttijd van 2 weken voor het eerste intakegesprek. Na het intakegesprek kan de behandeling direct starten.

Binnen mijn praktijk hanteer ik als ijkpunt de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen, de zogenoemde Treeknormen. Voor de GGZ gelden hiervoor de volgende wachttijden:

  • Wachttijd tot intake: 4 weken
  • Wachttijd tussen intake en behandeling: 6 weken