Banner - Home

Wachttijd

 

Binnen mijn praktijk hanteer ik als ijkpunt de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen, de zogenoemde Treeknormen. Voor de GGZ gelden hiervoor de volgende wachttijden:

  • Wachttijd tot intake: 4 weken
  • Wachttijd tussen intake en behandeling: 10 weken

Huidige wachttijd tot intake: 4-8 weken. Na indicatiestelling kan de behandeling direct gestart worden (22-01-2024).