De Praktijk voor Sport en Gezondheidspychologie Marieke Bender hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Marieke Bender met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Klik hier voor het privacystatement.