Banner - Home

 

Aanmelding

Je kan telefonisch of per mail contact met me opnemen om je aan te melden. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een korte telefonische screening van ongeveer 15 minuten. In dit gesprek zal ik globaal naar de reden vragen waarvoor je begeleiding wilt en een inschatting maken of je bij mij op het juiste adres bent. Om je aanmelding compleet te maken heb ik een aantal gegevens van je nodig, zoals je burgerservice nummer. Indien je aanspraak wilt maken op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, dan heb ik tevens de naam van je zorgverzekeraar nodig en dien je mij per mail een kopie te sturen van de verwijsbrief van de huisarts. Tijdens deze telefonische vooraanmelding kunnen wij direct een datum plannen voor een intakegesprek.

 

Intakefase

Tijdens het eerste gesprek worden jouw klachten in kaart gebracht. Tevens zal er aandacht zijn voor relevante gebeurtenissen die aan jouw klachten vooraf gingen en huidige omstandigheden die de klachten mogelijk oproepen of in stand houden. Na afloop van het gesprek zal ik mijn visie op je klachten bespreken en zal ik uitleggen wat ik voor je kan betekenen. Tevens is het belangrijk dat jij bij jezelf nagaat of je het traject met mij in wilt gaan, omdat het voelen van een klik mijns inziens erg belangrijk is. Het kan echter zijn dat je hulpvraag buiten mijn expertise valt en dat ik je na de intakefase zal doorverwijzen. Hierin kijk ik uiteraard graag met je mee waar je dan wel op je plek zou zijn. Indien we besluiten de samenwerking voort te zetten, dan wordt er samen met jou een behandelplan opgemaakt en gaan we de behandelfase in. Indien daar toestemming voor is, dan zal de verwijzer op de hoogte worden gebracht van de bevindingen vanuit deze fase. Dit eerste gesprek duurt ongeveer een uur. Soms wordt er een tweede gesprek gepland om dingen verder uit te diepen. In het gesprek wat volgt op de intake, wordt het behandelplan met je doorgenomen en kan de behandeling gestart worden.

 

Behandelfase

De behandeling zal gericht zijn op een van de twee opties:

  1. Sport- en prestatievraagstukken
  2. Klinische vraagstukken

De behandeling is in beide gevallen in principe kortdurend van aard (5-12 gesprekken), waarbij de trajecten veelal het doel hebben om het vertrouwen te vergroten om met de klachten om te gaan en/of de coping te versterken, om daarmee klachtenvermindering te bewerkstelligen. Dit wordt gedaan middels wetenschappelijk onderbouwde methoden en interventies, waaronder Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematherapie, EMDR en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Behandelgesprekken duren 45 minuten.

Voor de klinische vraagstukken wordt sinds 2022 gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel.