Wachttijd

Binnen mijn praktijk hanteer ik als ijkpunt de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen, de zogenoemde Treeknormen. Voor de GGZ gelden hiervoor de volgende wachttijden:

  • Wachttijd tot intake: 4 weken
  • Wachttijd tussen intake en behandeling: 6 weken

Huidige wachttijd tot intake: 3 weken. Na indicatiestelling kan de behandeling direct gestart worden.

Tarieven & vergoedingen

Binnen mijn praktijk worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • De uurprijs voor een intakegesprek of een consult bedraagt 95 euro. Dit bestaat uit 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereidings- en uitwerkingstijd.
  • Voor workshops of teambegeleiding zal een offerte op maat worden gemaakt, waarbij de inhoud samen met jou zal worden bepaald. De prijs is hierbij afhankelijk van o.a. de duur van de workshop, de locatie en de voorbereidingstijd. Deze diensten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn niet vrijgesteld van BTW.

In de volgende gevallen kan je aanspraak maken op vergoedingen:

  • Indien je een Nationale Topsport Polis hebt van het Zilveren Kruis worden er in 2019 maximaal 3 sessies vergoed.
  • Indien er sprake is van een psychische stoornis (een DSM-5 diagnose), worden de gesprekken vergoed vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraar verrekent de kosten echter wel met het verplichte eigen risico, wat in 2019 is vastgesteld op 385 euro. In principe is de behandeling/begeleiding kortdurend van aard (5-12 sessies). Een verwijsbrief van de huisarts is voor deze vergoeding een vereiste. 

Bij het annuleren van afspraken worden de volgende regels en tarieven gehanteerd:

  • Indien je niet kan komen op de afspraak dien je deze minimaal 48 uur van te voren af te bellen.
  • Indien je te laat afbelt of niet komt op de afspraak wordt er 50 euro bij jou in rekening gebracht.

 

 

I CHOOSE TO EXCEL!

 

Als sporter of presteerder heb jij de keuze in wat je doet om je beste ik te worden. Jij kiest waar je je aandacht op richt, waar je je door laat afleiden, hoe je met tegenslagen of heftige emoties omgaat en waar je je tijd en energie in investeert. Jij bent in controle… of althans… jij kan hier de controle over leren pakken! Jij kan bepalen het beste uit jezelf te halen. En als je wilt kan ik je daarbij helpen.

Als SPORTPSYCHOLOOG VSPN® en GZ-psycholoog (BIG) begeleid ik (top)sporters, coaches, dansers en andere presteerders met zowel vraagstukken gericht op prestatieverbetering, als vraagstukken waarbij klinische problematiek op de voorgrond staat, waaronder (faal)angst, stemmingsklachten, overtraining, trauma, zelfbeeldproblematiek en identiteitsvraagstukken. Dit doe ik in verschillende vormen, zoals een-op-een begeleiding, workshops, observaties op de trainings- en wedstrijdlocaties en begeleiding van de prestatieomgeving, waaronder de coach, teamgenoten en ouders.

Kwaliteitswaarborg

Sinds 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit kwaliteitsstatuut bewaakt dat de juiste hulp wordt geleverd binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Mijn kwaliteitsstatuut is goedkeuring door MediQuest. 

Binnen mijn praktijk houd ik mij aan de regels die vanuit mijn beroepsgroep worden gesteld ten aanzien van geheimhoudingsplicht, dossiervorming en klacht- en inzagerecht. Om verdere kwaliteit te waarborgen werk ik nauw samen met verschillende andere psychologen- en huisartsenpraktijken. Daarnaast ben ik aangesloten bij Stichting 1nP, een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg verspreid over heel Nederland. 

 

Registraties

BIG-nummer 49921884225
AGB-code 94-102407
AGB-praktijkcode 94-062936
KvK-nummer 30253352

 

Opleidingen

2017 Acceptance and Commitment Therapy, SeeTrue Opleidingen
2015 Basiscursus Schematherapie, RINO groep
2013 - 2016 Postmaster Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, RINO groep
2012 Basis- en Verdiepingscursus EMDR, Peter Baldé
2004 - 2005 Sportpsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
1999 - 2004 Klinische- en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen 

NVGzP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (Lidmaatschapsnummer 4398)
VSPN Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland